Neatkarīga un objektīva tiesa

Taisnīga tiesa nav iespējama, ja tiesas process nav atklāts un paredzams. Lai tas būtu atklāts un paredzams, visām tiesām tiek izvirzītas trīs prasības.

Prasības

Šīs trīs prasības palīdz nodrošināt tiesu sistēmas stabilitāti, atklātumu un pārskatāmību.

Tās garantē, ka tiesas, tiesnešus un viņu iecelšanas vai ievēlēšanas veidu, kā arī tiesas budžetu, pilnvaras un funkcijas nevar tik vienkārši grozīt vai pielāgot kādas personas interesēm. Tās nodrošina tiesu sistēmu pret ārējām ietekmēm, manipulācijām un korupciju.

Valsts ir atbildīga par to, lai tiesu sistēma darbotos labi, un tai jāgādā, lai šīs prasības tiktu ievērotas. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu būs pārkāptas, ja tiesa, kas izskata jūsu lietu, neatbilst kādai no šīm prasībām vai vispār tās neievēro.

Uzticama tiesu sistēma

Šīs trīs prasības palīdz nodrošināt tiesu sistēmas stabilitāti, atklātumu un pārskatāmību.

Tās garantē, ka tiesas, tiesnešus un viņu iecelšanas vai ievēlēšanas veidu, kā arī tiesas budžetu, pilnvaras un funkcijas nevar tik vienkārši grozīt vai pielāgot kādas personas interesēm. Tās nodrošina tiesu sistēmu pret ārējām ietekmēm, manipulācijām un korupciju.

Valsts ir atbildīga par to, lai tiesu sistēma darbotos labi, un tai jāgādā, lai šīs prasības tiktu ievērotas. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu būs pārkāptas, ja tiesa, kas izskata jūsu lietu, neatbilst kādai no šīm prasībām vai vispār tās neievēro.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma