Cietušā pienākumi

Jums kā tiesas procesa dalībniekam ir zināmi pienākumi. Jums nav obligāti jāizmanto visas cietušā tiesības, taču, ja jūs nolemjat tās izmantot, tad jums jāpilda arī savi pienākumi.

Jums nav pienākuma kriminālprocesa ietvaros izmantot visas savas tiesības. Piemēram, jūs varat nolemt, ka nepieprasīsiet kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu. Tāpat jūs varat nepiedalīties tiesas sēdēs, tādā gadījumā tiesas process turpināsies bez jūsu klātbūtnes. 

Taču tad, ja jūs izvēlaties aktīvi iesaistīties tiesas procesā, jums tajā jāpilda savi pienākumi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma