Jums ir tiesības izvēlēties un nolīgt juristu, kas jūs pārstāvēs kriminālprocesā. Valstij nav pienākuma automātiski nodrošināt jums bezmaksas juridisko palīdzību.

Tiesības uz juridisko palīdzību

Jums ir tiesības nolīgt juristu jebkurā kriminālprocesa stadijā. Jūsu jurists var piedalīties kriminālprocesā ikreiz, kad nepieciešama jūsu klātbūtne vai kad jūs pats vēlaties tajā piedalīties. Piemēram, jūsu jurists var būt klāt, kad jūs sniedzat liecību, kad tiek veiktas dažādas procesuālās darbības, kurās nepieciešama jūsu klātbūtne, visās tiesas sēdēs u.tml.

Valsts apmaksāta juridiskā palīdzība

Procesa virzītājs var piešķirt jums valsts apmaksātu juridisko palīdzību tikai izņēmuma gadījumā, ja jūs pats nevarat apmaksāt jurista pakalpojumus, bet juridiskā palīdzība jums ir vajadzīga, lai efektīvi aizsargātu savas intereses un īstenotu savas tiesības. Tas būs iespējams tikai tad, ja nekādā citā veidā nav iespējams nodrošināt jūsu interešu aizsardzību kriminālprocesā un ja jums ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Obligāta juridiskā palīdzība

Nepilngadīgajiem, kas cietuši no vardarbības vai seksuāla rakstura noziegumiem, ko izdarījušas personas, no kurām viņi ir atkarīgi, obligāti jābūt nodrošinātai juridiskajai palīdzībai, lai tiktu pienācīgi aizsargātas viņu intereses. Ja nepilngadīgais nevar atļauties algot juristu, kriminālprocesa virzītājam ir pienākums piešķirt viņam valsts atalgotu juristu.

Resursi

Atjaunots 11/11/2018