Liecinieks kriminālprocesā tiek aicināts sniegt liecības jeb informāciju, kas ir viņa rīcībā un var būt noderīga lietas iztiesāšanā. Ja esat uzaicināts par liecinieku, jums jāatsaucas šim aicinājumam un jāatbild uz tiesas uzdotajiem jautājumiem.

Ja esat uzaicināts par liecinieku, jums saskaņā ar likumu ir pienākums ierasties liecināt noteiktajā vietā un laikā. Jums ir jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem godīgi un atklāti.

Jums ir tiesības atteikties atbildēt uz jautājumiem tikai divos gadījumos:

  1. jūs varat atteikties liecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
  2. jūs varat atteikties atklāt informāciju, kas ir aizsargāta kā jūsu profesionālais noslēpums. Tas pieļaujams, ja jūs esat garīdznieks, advokāts vai tulks.

Valstij ir pienākums jūs aizsargāt, ja jūsu liecības dēļ tiek apdraudēta jūsu vai jūsu ģimenes drošība.

Cilvēktiesības kriminālprocesā

Kriminālprocesa iznākums jūs tieši neietekmē, ja jūs kriminālprocesā piedalāties kā liecinieks, nevis kā cietušais vai apsūdzētais. Lai gan esat aicināts piedalīties un liecināt tiesā, jūs netiekat uzskatīts par procesa dalībnieku. Tādēļ uz jums neattiecas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tomēr valstij ir pienākums aizsargāt jūsu dzīvību un drošību, jūsu privāto un ģimenes dzīvi, kā arī citas jūsu tiesības, kuras var ietekmēt fakts, ka palīdzat atklāt noziedzīgu nodarījumu.

Jūsu dalība kriminālprocesā var ietekmēt tādas jūsu cilvēktiesības kā, piemēram:

  • tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi;
  • tiesības neliecināt pret sevi;
  • tiesības uz dzīvību vai uz to, ka reāla apdraudējuma gadījumā attiecībā uz jums tiks nodrošināta necilvēcīgas izturēšanās aizlieguma ievērošana.

piemērs Ja esat spiests liecināt pret savu laulāto, var tikt apdraudētas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi. Ja esat liecinieks un jūsu liecību dēļ ir reāli apdraudēta jūsu dzīvība, tad valsts atteikšanās jūs aizsargāt var aizskart jūsu tiesības uz dzīvību.

Uzziniet vairāk par liecinieka tiesībām un pienākumiem. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties, ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas.

Atjaunots 22/01/2024