Vardarbība ģimenē

Brīvība no vardarbības – seksuālas, emocionālas, finansiālas vai fiziskas – ir cieši saistīta ar cilvēktiesībām. Jebkurš ģimenē noticis vardarbības akts var radīt tiesību uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai spīdzināšanas aizlieguma, tiesību uz privāto dzīvi vai citu cilvēktiesību pārkāpumu.

Vardarbība ģimenē ir prettiesiska un aizskaroša rīcība, kuru cilvēks atļaujas pret citiem cilvēkiem, ar kuriem viņš dzīvo kopīgā (nedalītā) mājsaimniecībā, ģimenē vai ar kuriem viņam ir intīmas attiecības. Neatkarīgi no tā, kādā formā vardarbība ģimenē izpaužas – vārdiskos apvainojumos, kā seksuāla vardarbība vai pat slepkavība, tā ir ļaunprātīga varas izmantošana un kontrole varmākas un upura savstarpējās attiecībās. Vardarbība ģimenē ir cietušās personas cilvēktiesību pārkāpums un, tā kā no tās proporcionāli vairāk cieš sievietes nekā vīrieši, tiek uzskatīta par vienu no formām, kādās izpaužas diskriminācija pret sievietēm.

Diemžēl vardarbība ģimenē ir diezgan plaši izplatīta parādība un tai ir milzīga negatīva ietekme uz pieaugušiem cilvēkiem, bērniem, ģimenēm, cilvēku savstarpējām attiecībām, vietējo sabiedrību, turklāt tā rada nopietnus zaudējumus ekonomikai. Viena no pazīmēm, kas raksturo vardarbību ģimenē, ir latentums, jo daudzi tās upuri baidās meklēt palīdzību un ziņot par piedzīvoto vardarbību tiesībaizsardzības iestādēm.

Par šo Gidu

Šī Gida mērķis ir veicināt vardarbībai ģimenē pakļautu personu izglītošanos, savu tiesību apzināšanos un palīdzēt tām izprast juridiskos aspektus, kas var būt nozīmīgi ceļā uz dzīvi bez vardarbības.

Šis Gids skaidros, kā atpazīt vardarbību ģimenē, sniegs pārskatu par šādas vardarbības  pazīmēm, kuras nepieciešams zināt, lai izvēlētos atbilstošus līdzekļus vardarbības izbeigšanai. Tāpat šis Gids informēs, kur saņemt palīdzību un atbalstu, kā panākt valsts garantētos aizsardzības pasākumus, tai skaitā aizsardzību bērnam, kas cieš no vardarbības ģimenē, kā arī informēs par varmākas civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Resursi

Atjaunots 26/10/2023