Noziedzīgi nodarījumi

Ja tiesa ir izsniegusi lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bet varmāka to ir pārkāpis, par šo pārkāpumu viņam iestājas kriminālatbildība.

Par šo pārkāpumu varmāku var saskaņā ar Krimināllikumu saukt pie kriminālatbildības pat tad, ja viņš pēc lēmuma izsniegšanas faktiski nekādu vardarbību nav pastrādājis, jo par noziedzīgu nodarījumu tiek uzskatīts jau tas vien, ka viņš ir pārkāpis kādu no lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību noteiktajiem aizsardzības pasākumiem. Piemēram, ir tuvojies cietušā mājoklim vairāk par tiesas lēmumā noteikto attālumu vai sazinājies ar cietušo, zvanot, sūtot īsziņas vai ar citu personu starpniecību, bet šādas darbības ar tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ir aizliegtas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma