Recepšu medikamenti

Recepšu medikamentus var iegādāties tikai ar ārsta recepti, jo nekontrolēta to lietošana var kaitēt cilvēka veselībai. Noteiktām pacientu kategorijām ir tiesības saņemt valsts pilnībā vai daļēji kompensētus recepšu medikamentus.

Kas ir recepšu medikamenti?

Recepšu medikamenti ir tādi medikamenti:

  • kuru lietošana bez ārsta uzraudzības to farmakoloģisko īpašību un iespējamo blakņu dēļ var novest pie tiešiem vai netiešiem veselības apdraudējumiem
  • kuru iedarbība vēl nav pietiekami izpētīta
  • kuru sastāvā ir narkotiskās vai psihotropās vielas
  • kuri var izraisīt ļaunprātīgas izmantošanas risku, atkarības risku vai var tikt izmantoti nelikumīgiem mērķiem

Šo faktoru dēļ attiecīgos medikamentus var iegādāties tikai ar ārsta recepti.

piemērs Antibiotikas, antidepresanti un miega zāles.

Recepšu veidi

Latvijā tiek lietotas divu veidu receptes:

1. Parastā recepte

  • tiek izrakstīta lielākās daļas recepšu medikamentu iegādei

piezīme Derīga 3 mēnešus (ilgākai ārstēšanai ārsts var noteikt periodu līdz 1 gadam)

2. Īpašā recepte

  • tiek izrakstīta valsts daļēji vai pilnībā kompensējamu medikamentu, kā arī narkotisko, psihotropo zāļu un narkotisko pretsāpju zāļu iegādei

piezīme Derīga 90 dienas (dažiem medikamentiem – 7 dienas)

Kompensējamie recepšu medikamenti

Dažu kategoriju pacientiem ir tiesības saņemt recepšu medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji kompensē valsts.

2013. gadā Satversmes tiesa lietā par kompensējamo recepšu medikamentu sistēmu norādīja, ka:

"valsts pienākums nodrošināt medikamentu pieejamību izriet no Satversmes 111. panta .., tomēr šo tiesību īstenošanas apjoms var būt atkarīgs no valstij pieejamajiem resursiem".

Citiem vārdiem, valstij ir rūpīgi jāsadala tai pieejamie resursi un jānosaka:

  • kurām personām ir tiesības saņemt kompensējamos recepšu medikamentus
  • kompensējamo recepšu medikamentu veidi
  • kompensējamo recepšu medikamentu saņemšanas nosacījumi

Valsts pienākums nodrošināt kompensējamos recepšu medikamentus izriet arī no Eiropas Sociālās hartas, kuras 13. pantā noteikts:

"Ikvienam, kuram nav atbilstošu līdzekļu, ir tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību."

Šādas zāles ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.

piezīme Valsts maksā 50 %, 75 % vai 100 % no cenas atkarībā no diagnozes un izrakstīto zāļu veida.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma