Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2005-02-0106

Satversmes tiesa
2005. gada 14. septembra

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma