Cilvēktiesību gids

Lieta

Moisejevs pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 15. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma