Cilvēktiesību gids

Lieta

Pélissier un Sassi pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1999. gada 25. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma