Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-160/2010

(Ieslodzījumu vietas – izglītība)
Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 6. maijs

Fakti

The applicant, Mr. R., was serving a prison sentence. He was not provided with an opportunity to obtain primary education in prison.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka fakts, ka viņam nav iespēju cietumā apgūt pamatizglītību, pārkāpa viņa cilvēktiesības.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka apjoms, līdz kādam katra valsts nodrošina tiesības uz izglītību ir lielā mērā atkarīgs no tās resursiem un politikas. Saskaņā ar Latvijas likumu valsts iestādēm, tai skaitā cietumiem, ir jānodrošina pamatizglītība bērniem līdz 18 gadu vecumam. Tādēļ cilvēktiesības neuzliek par pienākumu valstij garantēt personām, kas vecākas par 18 gadiem, iespēju apgūt pamatizglītību. Tiesa skaidroja, ka cietuma administrācijai būtu jācenšas nodrošināt ar šo iespēju tikai tiktāl, cik cietuma administrācijas finanšu līdzekļi to atļauj. Tādējādi Tiesa konstatēja, ka R. kunga tiesības iegūt izglītību nebija pārkāptas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma