Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-53/2012

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2012. gada 17. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma