Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC -161/2011

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2011. gada 20. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma