Balsošana ir visvieglākais un turklāt viens no efektīvākajiem veidiem, kā īstenojamas tiesības uz pilsonisko līdzdalību.

Tā nodrošina, ka tiek ievēlēti pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un svarīgi jautājumi, kuru izšķiršanai nepieciešams sabiedrības balsojums, tiek risināti atbilstoši vēlētāju patiesajām interesēm.

Balsošana un cilvēktiesības

Tiesības balsot ir svarīgas cilvēktiesības, kas paver iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Valstij ir pienākums nodrošināt, lai ikviens varētu izmantot savas balsstiesības ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Tomēr balsstiesības var tikt ierobežotas, piemēram, nepilngadīgajiem vai atsevišķos gadījumos arī nepilsoņiem. Runājot par vēlēšanu tiesībām, šie ierobežojumi ir saprotami šauri un priekšroka dodama tādai interpretācijai, atbilstoši kurai balsstiesības pienākas pēc iespējas lielākam iedzīvotāju vai pilsoņu skaitam.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrots, ko nozīmē tiesības balsot, kā tās var tikt ierobežotas un kā varat sūdzēties, ja ir pārkāptas jūsu tiesības balsot.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023