Creanga pret Rumāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 23. februāris

Fakti

Pēc tam, kad pieteicēju (Creanga kungu, Rumānijas policijas ierēdni) nopratināja Nacionālā korupcijas novēršanas prokuratūras iestāde (NAP), viņš uz dienu tika aizturēts NAP telpās bez jebkādiem paskaidrojumiem. Pēc tam viņam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu, pamatojoties uz pagaidu orderi un viņš tika informēts par pret viņu izvirzītajām apsūdzībām.

Sūdzība

Pastāvēja strīds starp valdību un pieteicēju par to, vai pieteicēju varēja uzskatīt par aizturētu  laika posmā līdz oficiālam pirmstiesas apcietinājumam vai arī viņš bija brīvs un varēja atstāt NAP telpas tūlīt pēc nopratināšanas.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja uz vispārīgu principu, ka lai novērtētu, vai kādam ir tikusi “atņemta viņa brīvība”, jāņem vērā dažādu kritēriju kopums, tādu kā apstrīdētā pasākuma veids, ilgums, sekas un piemērošanas kārtība.

Konkrētajā gadījumā pieteicēju izsauca uz NAP, kur viņš ieradās, lai sniegtu paskaidrojumus kriminālizmeklēšanas mērķiem. Tiesa atzīmēja, ka tam nav izšķiroša nozīme, vai pieteicējs tika nogādāts telpās piespiedu kārtā. Tomēr ir svarīgi, ka laikā, kad viņš atradās telpās, viņš atradās iestāžu kontrolē. Šajā sakarā Tiesa uzlika par pienākumu valdībai pierādīt, ka pieteicējs varēja bīvi atstāt telpas. Tā kā valdība to nevarēja pierādīt, tad Tiesa secināja, ka pieteicējam bija atņemta brīvība.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023