Čuprakovs pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 18. decembris

Fakti

Pieteicējs Čuprakova kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Apmēram trīs nedēļas viņš pavadīja cietuma slimnīcā. Cita starpā slimnīcas istabai bija liels logs, kuru nevarēja pilnībā aizvērt. Loga malās bija spraugas, tādēļ istabas temperatūra bija atkarīga no āra temperatūras.

Sūdzība

Čuprakova kungs sūdzējās, ka cietuma slimnīcas istabas apstākļi bija tādi, kas pārkāpa viņa tiesības, kuras garantē Konvencijas 3. pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka citas starptautiskās organizācijas arī ir norādījušas uz nepiemērotu apstākļu problēmu konkrētā cietuma slimnīcā. Tiesa secināja, ka kameras logu nevarēja pilnībā aizvērt, un tā malās bija lielas spraugas. Valdība savai aizstāvībai norādīja, ka istabā bija funkcionējoša apkures sistēma; tomēr Tiesa neuzskatīja, ka tas rada pamatotas šaubas pieteicēja apgalvojumiem, ka istabas temperatūra bija zema, un ieslodzītajiem bija jāguļ ar savām ārdrēbēm un cepurēm.

Tiesa norādīja, ka vērtējot kopumā nepiemērotās temperatūras un citu cietuma slimnīcas apstākļu - tādu kā tualetes piederumu trūkuma, nepietiekama privātuma tualetes apmeklējuma laikā, kā arī pārapdzīvotības sekas, apstākļi bija tādi, kas viņu pakļāva diskomfortam un grūtībām, kas pārsniedza neizbēgamo ciešanu līmeni, kas saistās ar brīvības atņemšanu, jo īpaši, ņemot vērā pieteicēja veselības stāvokli. Tādējādi tika konstatēts Konvencijas 3. panta pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/11/2023