Guzzardi pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1980. gada 6. novembris

Fakti

Guzzardi kungs, Itālijas pilsonis, tika apsūdzēts sazvērestībā un citos noziedzīgos nodarījumos. Pēc apcietinājuma maksimālā termiņa notecēšanas viņš tika pārvietots uz nelielu salu un ievietots  piespiedu uzturēšanās vietā ar aptuveni 800 m mazu platību ap māju. Viņam nebija pieejas salas centrālai daļai un sabiedriskām aktivitātēm. Lai atstātu uzturēšanās vietu, viņam bija jāsaņem atļauja. Viņa prombūtne tika stingri uzraudzīta.

Sūdzība

Guzzardi kungs sūdzējās, ka viņam bija atņemta brīvība. Viņs bija spiests dzīvot “salas nostūrī”, kur viņam nebija iespējas strādāt, dzīvot ar savu ģimeni vai praktizēt katoļticību.

Tiesas secinājumi

Tā kā viņš nebija ieslodzījumā, Tiesai vajadzēja lemt, vai Guzzardi kungam vispār bija atņemta brīvība. Tiesa secināja, ka ir jānošķir brīvības atņemšana no brīvības ierobežošanas. Atšķirība bija nevis ierobežojuma veidā, bet ierobežojuma pakāpē. Šajā gadījumā Guzzardi kungs varēja brīvi pārvietoties plašākā telpā kā cietuma kamera, bet bija ļoti maz iespējas veidot sociālus kontaktus, viņu stingri uzraudzīja policija un viņš nevarēja brīvi pamest salu. Neviens no šiem faktoriem atsevišķi nevarēja tikt uzskatīts kā brīvības atņemšana, bet tā kā tie tika piemēroti visi kopā, tad tika secināts, ka Guzzardi kungam bija atņemta brīvība.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023