Hermi pret Itāliju

(Taisnīga tiesa – piedalīšanās procesā)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 18. oktobris

Fakti

Pieteicējs Hermi kungs bija Tunisijas pilsonis, kuru apsūdzēja par narkotiku pārvadāšanu. Laikā, kad viņš atradās cietumā pēc viņa notiesāšanas, viņš saņēma paziņojumu par apelācijas instances tiesas sēdi. Hermi kungs neieradās tiesā, un pretēji Hermi kunga advokāta, kuš bija klāt tiesas sēdē, lūgumiem, tiesa lēma noturēt tiesas sēdi bez Hermi kunga piedalīšanās.

Sūdzība

Hermi kungs sūdzējās, ka viņš nav varējis piedalīties tiesas sēdē, kas uzskatāms par tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka taisnīga un godīga kriminālprocesa vārdā  nepārvērtējama nozīme ir tam, ka apsūdzētais ierodas uz tiesas sēdi. Bet personīga apsūdzētā ierašanās apelācijas instances tiesā nav tik absolūti nozīmīga kā tas ir pirmās instances tiesā. 6.panta piemērošanas veids apelācijas instances tiesās ir atkarīgs no procesa specifikas. Ja apelācijas instances tiesai jānovērtē lietas apstākļi un piemērojamās tiesību normas, un visu izvērtējot, jālemj par personas vainu vai nevainīgumu, tā nevar izlemt lietu, neveicot tiešu pierādījumu pārbaudi, kurā piedalās apsūdzētais.

Apūdzētais var atteikties no dažām savām tiesībām, kas veido taisnīgas tiesas jēdzienu, bet šai atteikšanai tad jānotiek neapstrīdamā veidā un tai jāparedz minimālās garantijas atbilstīgi tās nozīmīgumam.Bez citas informācijas kā tikai no tā fakta, ka apsūdzētais nav ieradies uz tiesas sēdi, nevar secināt, ka apsūdzētais ir atteicies no savām tiesībām. Nacionālajām tiesām vienmēr jāpārliecinās, ka apsūdzētais tik tiešām ir zinājis par tiesas sēdes laiku un vietu.

Konkrētajā gadījumā Hermi kungs bija iesniedzis apelācijas sūdzību galvenokārt par likuma piemērošanas jautājumiem, viņu pārstāvēja divi viņa paša izvēlēti advokāti, un tiesai nebija pilnvaru vērtēt jaunus pierādījumus vai piemērot viņam bargāku sodu. Viņa advokāti arīdzan nokavēja likumā noteikto termiņu lūguma iesniegšanai par nogādāšanu uz tiesu. Turklāt apsūdzētais pats nekad neizteica tādu lūgumu, kā arī tiesas sēdes dienā par to nesūdzējās, tādēļ apelācijas instances tiesa to varēja iztulkot kā netiešu, bet nepārprotamu atteikšanos no savām klātbūtnes tiesībām. Tādējādi, netika konstatēts tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 12/01/2024