Pakelli pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1983.gada 25.aprīlis

Fakti

Pieteicējs Pakelli kungs tika tiesāts par narkotiku kontrabandu Vācijā. Pirmās instances tiesās viņu pārstāvēja tiesas iecelts advokāts. Pēc apelācijas instances tiesas sprieduma pasludināšanas pieteicējs tika atbrīvots, un viņš atgriezās Turcijā. Viņš iesniedza lūgumu par juridiskās pārstāvības piešķiršanu pārsūdzības procesā uz tiesību piemērošanas pamatiem. Viņa lūgumu noraidīja, jo apsūdzētajam, kurš atradās brīvībā, nebija tiesību uz šādu juridiskās pārstāvības saņemšanu tiesas sēdēm, kur skatīja jautājumu par tiesību piemērošanas jautājumiem, un viņa klātbūtne nebija obligāta tiesas sēdēs. Pieteicēju nepārstāvēja tiesas sēdē, kur skatīja jautājumu par lietas pieņemamību.

Sūdzība

Pakelli kungs sūdzējās, ka federālās tiesas atteikums piešķirt aizstāvības advokātu procesā, kas skata tiesību piemērošanas jautājumus, pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka Konvencijas 6.(3)(c) pants garantē trīs tiesības personai, kuru apsūdz noziedzīgā nodarījumā: 

  • tiesības pašai sevi aizstāvēt 
  • tiesības sevi aizstāvēt, izmantojot pašas izvēlētu juridisko palīdzību
  • noteiktos apstākļos tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību

Tas nozīmē, ka personai, kuru “apsūdz noziedzīgā nodarījumā” un kura nevēlas sevi aizstāvēt pati, jābūt iespējai izvēlēties sev aizstāvi; ja viņam nav pietiekoši līdzekļu samaksāt par juridisko palīdzību, viņam saskaņā ar Konvenciju ir tiesības to saņemt bez maksas, ja tiesiskās intereses to paredz. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka bija grūti pierādīt, ka Pakelli kungam trūka finansiālo līdzekļi procesa laikā. Tomēr nacionālās tiesas nebija pieņēmušas viņa piedāvājumu uzrādīt finansiāli trūcīgo situāciju. Nepastāvot skaidriem faktiem, kas norādītu, ka Pakelli kungs varēja atļauties advokātu, Tiesa secināja, ka pirmais no iepriekš minētiem nosacījumiem bija apmierināts. 

Tiesa arī konstatēja, ka tiesiskās intereses paredzēja, ka Pakelli kungam būtu piešķirama juridiska palīdzība tiesas sēdēm Federālajā tiesā, jo lieta bija sarežģīta.  Turklāt Tiesa konstatēja, ka Pakelli kungam bija liegta iespēja ietekmēt tiesas sēdes iznākumu, jo viņam nebija dota iespēja komentēt un atspēkot prokurora argumentus tiesas sēdē. Tādēļ Tiesa secināja, ka atteikums piešķirt juridisko palīdzību pārkāpa pieteicēja tiesības uz taisnīgu tiesu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 12/01/2024