Ramanauskas pret Lietuvu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 5. februāris

Fakti

Pieteicējs Ramanauskas kungs bija prokurors. Viņu uzrunāja speciālās pretkorupcijas policijas vienības ierēdnis, kurš viņam piedāvāja kukuli par apsūdzības atsaukšanu pret trešo personu. Sākotnēji pieteicējs atteicās, taču piedāvājums tika atkārtots vairākas reizes. Kad Ramanauskas kungs piekrita, ierēdnis Ramanauskas kungam nodeva kukuli. Vēlāk Ramanauskas kungu notiesāja par kukuļa pieņemšanu. Noraidot pieteicēja kasācijas sūdzību, Augstākā tiesa norādīja, ka uzkūdīšanas jautājums neietekmēja pieteicēja rīcības juridisko klasifikāciju.

Sūdzība

Ramanauskas kungs sūdzējās par to, ka viņš ticis uzkudīts izdarīt noziedzīgu nodarījumu, tādējādi pārkāpjot viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka speciālo izmeklēšanas darbību izmantošana – jo īpaši, slepenās metodes – nevar pašas par sevi pārkāpt tiesības uz taisnīgu tiesu. Tomēr ievērojot, ka pastāv risks, ka policija veic uzkūdīšanu, kas saistīta ar šādām tehnikām, to pielietošana jāveic stingri noteiktās robežās. Pierādījumu, kas iegūti policijas uzkūdīšanas rezultātā, izmantošana nevarēja būt attaisnojama, jo ja tas tiktu darīts, tad apsūdzētais tiktu viennozīmīgi pakļauts netaisnas tiesas riskam jau no paša sākuma. Ja apsūdzētais apglvo, ka viņš ticis uzkūdīts izdarīt noziegumu, kriminālajām tiesām jāveic lietas materiālu rūpīga izpēte, jo lai tiesas process būtu uzskatāms par taisnīgu Konvencijas 6. (1) panta izpratnē, visi pierādījumi, kas iegūti policijas uzkūdīšanas rezultātā, ir jāizslēdz. 

Tiesa atzīmēja, ka policijas uzkūdīšana notiek, kad ar mērķi iegūt pierādījumus un uzsākt kriminālvajāšanu, iesaistītie ierēdņi izrāda tādu ietekmi uz subjektu, ka viņš tiek uzkūdīts izdarīt noziegumu, kas citādi netiktu izdarīts. 

Konkrētajā lietā Tiesa atzina, ka ierēdņu darbības pārsniedza pasīvu kriminālo darbību izmeklēšanu, jo nepastāvēja informācija, ka pieteicējs būtu vēlējies ņemt kukuli. Ierēdņi bija iniciējuši visas tikšanās ar Ramanauskas kungu, vedinot viņu pieņemt kukuli. Netika veikta arī nopietna izmeklēšana, izskatot pieteicēja sūdzību par uzkūdīšanu, tādējādi Tiesa secināja, ka ir noticis tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums. 

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024