Von Hannover pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2004. gada 24. jūnijs

Fakti

Pieteicēja, Monako Princese, pieprasīja Vācijas tiesai noteikt pagaidu noregulējumu, lai novērstu turpmāku fotogrāfiju sēriju publicēšanu ar viņu un viņas bērniem, kas bija publicētas vairākos Vācijas laikrakstos. Pamatojoties uz bērnu tiesībām un leģitīmajām interesēm, tiesas noteica pagaidu noregulējumu attiecībā uz fotogrāfijām, kurās viņa parādījās ar bērniem. Tomēr tiesas atzīmēja, ka, tā kā Princese bija publiska figūra, viņai jāpacieš tādu fotogrāfiju publicēšana, kur redzama viņa pati publiskā vietā, pat ja tajās tiek atspoguļotas viņas ikdienas dzīves ainas. Šis secinājums tika balstīts uz sabiedrības leģitīmo interesi zināt, kā šāda persona parasti izturas sabiedrībā.

Sūdzība

Princese uzskatīja, ka Vācijas tiesu lēmumi pārkāpa viņas tiesības uz cieņu pret viņas privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka Vācijas tiesas nav radušas taisnīgu līdzsvaru starp laikrakstu izteiksmes brīvību un Princeses tiesībām uz privāto dzīvi. Tādējādi Princeses tiesības uz privāto dzīvi ir tikušas pārkāptas.

Lai konstatētu, vai ir veikta taisnīga līdzsvara analīze, balansējot pieteicējas tiesības uz privāto dzīvi un leģitīmo mērķi rosināt publisku diskusiju, tiesa izsvēra argumentus šādi:

  • Pat sabiedrībā zināmiem cilvēkiem ir “leģitīmas tiesības sagaidīt”, ka viņu privātā dzīve tiks aizsargāta arī vietās, kurām ir relatīvi publiska daba, piemēram, restorānos.
  • Konkrētajā lietā fotogrāfijas tika uzņemtas, pieteicējai nezinot un bez viņas piekrišanas.
  • Fotogrāfijas atklāja tikai Princeses privātās dzīves detaļas, un tādējādi tās nesniedza ieguldījumu sabiedrisku interešu diskusijā.
  • Pat ja persona ir slavena, vienīgais publikācijas mērķis nedrīkst būt atsevišķas lasītāju grupas ziņkārības apmierināšana.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 26/02/2024