Izmeklēšana aizturēšanas laikā

Jūsu aizturēšanas laikā var tikt veiktas dažādas izmeklēšanas darbības, bet tām visām jābūt likumīgām un, tās veicot, jāievēro jūsu cilvēktiesības.

Izmeklēšanas darbības

Jūsu aizturēšanas laikā, kas nevar būt ilgāks par 48 stundām, policija vai citas kompetentās iestādes var veikt noteiktas izmeklēšanas darbības, piemēram, tās var jūs pratināt vai ņemt pārbaudei nepieciešamos paraugus, tostarp DNS paraugus. Vairāk par izmeklēšanas darbībām lasiet Kriminālprocesa likumā.

Izņēmumi

Ja esat aizturēts pēc tam, kad jums jau oficiāli ir piešķirts aizdomās turētā vai apsūdzētā statuss, un gaidāt, kad tiksiet nogādāts pie izmeklēšanas tiesneša, kas lems par jūsu apcietināšanu, policija nedrīkst veikt nekādas izmeklēšanas darbības, izņemot jūsu nopratināšanu par apstākļiem, kas var būt nozīmīgi, lemjot par to, vai jums piemērojams apcietinājums. 

Ķermeņa pārmeklēšana

Dažreiz pēc aizturēšanas ir svarīgi veikt aizturētās personas ķermeņa pārmeklēšanu, un tādēļ tā ir atļauta ar likumu. Ja jūs tiekat pārmeklēts, tas jādara personai, kas ir tāda paša dzimuma kā jūs. Ķermeņa pārmeklēšana nedrīkst tikt veikta nolūkā jūs pazemot. 

Izmeklēšana un piespiedu metodes

Ir ļoti svarīgi zināt, ka policija šo izmeklēšanas darbību laikā nedrīkst pret jums izturēties necilvēcīgi vai pazemojoši vai jūs spīdzināt. Tas nozīmē, piemēram, ka neviens nedrīkst jūs sist vai jums draudēt ar fiziska spēka pielietošanu nolūkā panākt jūsu atzīšanos.  Tomēr policija var jūs piespiest pildīt  jūsu pienākumus saskaņā ar likumu. Piemēram, jums jāļauj ekspertam noņemt pārbaudes veikšanai nepieciešamos paraugus, tostarp DNS paraugus. Ja jūs nesadarbojaties ar policiju, tā var šos paraugus iegūt piespiedu kārtā. Taču ir svarīgi zināt, ka policija nedrīkst pielietot lielāku spēku, kā nepieciešams šo paraugus iegūšanai. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Slikta izturēšanās izmeklēšanas darbību laikā var tikt kvalificēta kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās vai spīdzināšanas aizlieguma pārkāpums. Tomēr tas vien, ka jūs jūtaties pazemots, vēl automātiski nenozīmē, ka pret jums izturas necilvēcīgā vai pazemojošā veidā. Jūsu pazemojuma sajūta var gluži vienkārši izrietēt no tā, ka esat aizturēts un apzināties savu bezpalīdzību. Protams, šādā stāvoklī jūs esat viegli ievainojams.

Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tādā gadījumā, ja attiecīgās pret jums vērstās darbības ir sasniegušas vismaz minimālo smaguma līmeni. Lai novērtētu, vai pret jums ir izturējušies necilvēcīgi vai pazemojoši, jāņem vērā tādi faktori kā attiecīgo darbību ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Slikta apiešanās var tikt uzskatīta par spīdzināšanu vienīgi tad, ja attiecīgās darbības ir īpaši nopietnas un nežēlīgas un izraisa ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja policija pret aizturēto pielieto nevajadzīgu un pārmērīgu spēku un tā pielietošanas rezultātā iestājas nāve, ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par tiesībām uz dzīvību.

Resursi

Atjaunots 24/01/2019