Tiesības sūdzēties

Šis Gids skaidro aizturēšanas pamatus un procedūras, kas jāievēro, aizturot personu, kura tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Ja attiecībā uz jums policija nav ievērojusi šos pamatus un procedūras, jums ir tiesības sūdzēties par policijas rīcību. 

Par ko sūdzēties?

Tā kā nevienu nedrīkst aizturēt ilgāk par 48 stundām, nav īsti iespējams sūdzēties par aizturēšanas prettiesiskumu nolūkā tikt atbrīvotam. Tomēr par prettiesisku aizturēšanu jūs varat  pieprasīt kompensāciju. Vairumā gadījumu par prettiesisku aizturēšanu jāsūdzas un kompensācija jāpieprasa pēc atbrīvošanas vai apcietināšanas.

Situācijas

Ir iespējami divi varianti:

  • Jūs esat aizturēts, bet vēlāk attaisnots vai krimināllieta pret jums ir izbeigta reabilitējošu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā jūs kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu varat pieprasīt saskaņā ar speciālu likumu.
  • Jūs uzskatāt, ka esat aizturēts prettiesiski, bet vēl nezināt savas lietas iznākumu. Šādā gadījumā jūs varat par prettiesisku aizturēšanu sūdzēties prokuratūrai. Ņemiet vērā, ka sūdzība jāiesniedz 10 dienu laikā pēc aizturēšanas. Prokuratūra lems par to, kas ir kompetents izskatīt jūsu sūdzību. Tomēr prokuratūra var pieņemt tikai tādu lēmumu, kurā ir konstatēts, vai jūs esat aizturēts tiesiski vai prettiesiski. Tā nevar lemt par kompensācijas piešķiršanu. Ja vēlaties saņemt kompensāciju, jums jāceļ vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā) prasība pret valsti, pamatojoties uz  Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. Prokuratūras lēmumu jūs varat izmantot kā pierādījumu tam, ka ir veikta prettiesiska darbība, ar kuru jums nodarīts kaitējums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma