Tiesības sūdzēties

Jūsu aizturēšanas laikā policijas iestādēm ir tiesības veikt noteiktas izmeklēšanas darbības un tajās iesaistīt arī jūs. Uzziniet vairāk par izmeklēšanas darbībām.

Gan policijai, gan prokuratūrai izmeklēšanas darbību laikā ir jāievēro jūsu cilvēktiesības un procesuālās tiesības. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības tika pārkāptas, jūs varat sūdzēties par izmeklēšanas darbībās iesaistīto personu rīcību. 

Kādi pārkāpumi varētu tikt pieļauti izmeklēšanas darbību laikā?

Atsevišķi izmeklēšanas darbību laikā pieļauti jūsu cilvēktiesību un procesuālo tiesību pārkāpumi var ietekmēt jūsu lietas iznākumu. Tā var notikt, piemēram, ja no jums ar draudiem ir izspiesta tāda informācija, kas var tikt izmantota pret jums, vai jūsu aizstāvis nav bijis klāt jūsu pratināšanā vai jums nav izsniegti konkrēti dokumenti, lai gan jums bija tiesības tos saņemt. Par policijas rīcību (fiziska spēka pielietošanu vai draudēšanu) izmeklēšanas darbību laikā jūs varat sūdzēties pat tad, ja domājat, ka tā nav ietekmējusi jūsu lietas iznākumu. 

Kam iesniegt sūdzību?

Par izmeklēšanas grupas dalībnieku rīcību jūs varat sūdzēties uzraugošajam prokuroram. Ja nezināt, kurš ir uzraugošais prokurors, varat sūdzību adresēt prokuratūrai. Jūsu sūdzība tiks pārsūtīta attiecīgajai personai. 

Iesniegšanas termiņi

Jums jāievēro sūdzības iesniegšanas termiņi. Šajā gadījumā termiņš ir 10 dienas no brīža, kad esat saņēmis apstrīdamo lēmumu, vai no apstrīdamās rīcības brīža. Atcerieties, ka vienmēr ir labāk sūdzēties pēc iespējas ātrāk. 

Lēmums

Prokuratūra izmeklēs lietu un pieņems lēmumu likumā noteiktajā termiņā. Lēmumā būs noteikts, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt. 

Kompensācija

Jūs varat pieprasīt kompensāciju, ja uzskatāt, ka izmeklēšanas darbību laikā ir pārkāptas jūsu tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma