Kā sūdzēties par apstākļiem apcietinājuma vietā un pieprasīt kompensāciju?

Pēc apcietināšanas jūs uzturēsieties izmeklēšanas cietumā. Apcietinājuma laikā jums ir tiesības tikt turētam cilvēka cieņu nepazemojošos apstākļos. Uzziniet vairāk par apstākļiem apcietinājuma vietā

Vispārīgas sūdzības

Ja uzskatāt, ka apstākļi izmeklēšanas cietumā neatbilst jūsu tiesībām, jūs varat par tiem sūdzēties izmeklēšanas cietuma priekšniekam vai cietuma administrācijai. Turklāt jūs varat pieprasīt kompensāciju, ja uzskatāt, ka esat cietis jebkādu materiālu zaudējumu vai morālu kaitējumu. 

Procedūra

Iesniedzot prasību par kompensāciju, jums tajā jāizskaidro visi jūsu tiesībām neatbilstošie apstākļi un tai jāpievieno visi jūsu rīcībā esošie pierādījumi. Attiecīgā institūcija novērtēs, vai apstākļi apcietinājuma vietā patiešām ir tādi, par kādiem jūs sūdzaties, un, ja nepieciešams, var lūgt no jums papildu paskaidrojumus vai dokumentus. Kompensācijas pieprasīšanas un prasības izskatīšanas procedūras ir noteiktas Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā

Apelācija

Jums ir tiesības saņemt rakstveida atbildi par jūsu pieteikuma sakarā pieņemto lēmumu viena mēneša laikā. Ja jūs ar šo lēmumu neesat apmierināts, varat to pārsūdzēt augstākai institūcijai. Lēmumā jābūt norādītam, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt. 

Sūdzības par medicīnisko aprūpi

Ja apcietinājuma laikā jūs ir pārbaudījis ārsts, bet jūs neesat apmierināts ar nodrošinātās ārstēšanas kvalitāti, varat iesniegt sūdzību Veselības ministrijas Veselības inspekcijai. Sūdzības sagatavošanas procedūra ir aprakstīta Veselības inspekcijas mājaslapā internetā. Veselības inspekcija bez maksas izvērtēs jūsu sūdzību, pieņems lēmumu par turpmāk veicamajiem pasākumiem un, ja nepieciešams, lūgs, lai jūs iesniedzat papildu dokumentus. Inspekcijai jums jāatbild viena mēneša laikā. 

Citas sūdzības

Uzziniet vairāk par cita veida sūdzībām sakarā ar apstākļiem izmeklēšanas cietumā.

Resursi

Atjaunots 20/04/2017