Kā sūdzēties par apcietinājuma laikā veiktajās izmeklēšanas darbībās pieļautajiem tiesību pārkāpumiem un pieprasīt kompensāciju?

Tiesības sūdzēties

Jūsu apcietinājuma laikā iestādēm ir tiesības veikt noteiktas izmeklēšanas darbības, tajās iesaistot arī jūs. Uzziniet vairāk par izmeklēšanas darbībām.

Veicot izmeklēšanas darbības, policijai vai prokuratūrai ir jāievēro jūsu procesuālās tiesības un cilvēktiesības. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sūdzēties par izmeklēšanas darbībās iesaistīto personu rīcību.

Kādi pārkāpumi var būt pieļauti izmeklēšanas darbību laikā?

Atsevišķi izmeklēšanas darbību laikā pieļautie jūsu procesuālo tiesību un cilvēktiesību pārkāpumi var ietekmēt jūsu lietas iznākumu. Tā var notikt, piemēram, ja no jums ar draudiem ir izspiesta tāda informācija, kas var tikt izmantota pret jums tiesā, ja jūsu nopratināšanā nav bijis klāt jūsu aizstāvis vai ja jums nav izsniegti noteikti dokumenti, lai gan jums bija tiesības tos saņemt. Par policijas slikto izturēšanos pret jums (fiziskā spēka pielietošanu vai draudēšanu) izmeklēšanas darbību laikā jūs varat sūdzēties pat tad, ja domājat, ka tā nav ietekmējusi jūsu lietas iznākumu.

Kam iesniegt sūdzību?

Par izmeklēšanas grupas locekļu rīcību jūs varat sūdzēties uzraugošajam prokuroram. Ja nezināt, kurš ir uzraugošais prokurors, varat savu sūdzību adresēt prokuratūrai. Jūsu sūdzība tiks pārsūtīta attiecīgajam prokuroram.

Iesniegšanas termiņi

Jums jāievēro sūdzības iesniegšanas termiņi. Šajā gadījumā termiņš ir 10 dienas no brīža, kad esat saņēmis apstrīdamo lēmumu, vai no apstrīdamās rīcības brīža. Atcerieties, ka vienmēr labāk ir sūdzēties pēc iespējas ātrāk.

Lēmums

Prokuratūra izmeklēs lietu un pieņems lēmumu likumā noteiktajā termiņā. Lēmumā būs norādīts arī tas, kam un kādā termiņā to var pārsūdzēt.

Kompensācija

Ja uzskatāt, ka jūsu apcietinājuma laikā, veicot izmeklēšanas darbības, ir pārkāptas jūsu tiesības, jūs varat pieprasīt kompensāciju.

Uzziniet vairāk par to, kā pieprasīt kompensāciju:

Iedziļinies

Resursi

Atjaunots 24/01/2019