Kā sūdzēties par sliktu izturēšanos pret jums izmeklēšanas cietumā un pieprasīt kompensāciju?

Tiesības sūdzēties

Jums ir tiesības sūdzēties, ja uzskatāt, ka jūsu apcietinājuma laikā pret jums slikti izturējušies cietuma darbinieki vai citi apcietinātie. Uzziniet vairāk par sliktu izturēšanos un konkrētas nepieļaujamas rīcības sekām.

Kam iesniegt sūdzību?

Par cietuma darbinieku vai citu apcietināto izturēšanos pret jums varat sūdzēties cietuma administrācijai. Tā ir atbildīga par jūsu aprakstītās situācijas pārbaudīšanu. Cietuma administrācija var, ja tas nepieciešams, no jums pieprasīt papildu paskaidrojumus vai dokumentus. 

Cietuma administrācija, ja tas būs nepieciešams, pārsūtīs jūsu sūdzību citai kompetentajai institūcijai vai personai izvērtēšanai. Ja slikta izturēšanās var tikt kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, tiks ierosināta krimināllieta un to saskaņā ar Kriminālprocesa likumu izskatīs: 

  • Iekšējās drošības birojs, ja pārkāpumu izdarījuši cietuma darbinieki;
  • speciāli norīkots izmeklētājs, parasti viens no cietuma darbiniekiem, ja pārkāpumu izdarījuši citi apcietinātie. 

Lēmums un pārsūdzība

Jums ir tiesības viena mēneša laikā saņemt rakstveida atbildi par jūsu iesnieguma sakarā pieņemto lēmumu. Ja jūs ar cietuma administrācijas lēmumu neesat apmierināts, tad varat to pārsūdzēt augstākai institūcijai. Cietuma administrācijas lēmumā jābūt norādītam, kam un kādā termiņā to var pārsūdzēt. 

Kompensācija

Ja uzskatāt, ka izmeklēšanas cietumā pret jums ir izturējušies slikti un līdz ar to ir pārkāptas jūsu tiesības, jūs varat pieprasīt kompensāciju.

Uzziniet vairāk par to, kā pieprasīt kompensāciju:

Iedziļinies

Resursi

Atjaunots 20/04/2017