Kas?

Latvijā jūs pats varat vai jūsu aizstāvis var lūgt izmeklēšanas tiesnesi vai, ja tiesas process jau ir sācies, tiesu izvērtēt, vai joprojām nepieciešams jūs turēt apcietinājumā. Atsevišķos gadījumos turpmākā apcietinājuma nepieciešamības izvērtēšana jāierosina pašam izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai. Kriminālprocesa likumā noteikts, kas, kad un kā var ierosināt un pārskatīt apcietinājuma nepieciešamību.

Dalība

Jums ir tiesības piedalīties tiesas sēdē pie izmeklēšanas tiesneša vai tiesā un sniegt savus argumentus tam, kāpēc jūs vajadzētu atbrīvot. Jūsu advokātam vienmēr jābūt dotai iespējai piedalīties tiesas sēdē un jums palīdzēt. Ja jūs nesaprotat un/vai neprotat latviešu valodu, izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai ir pienākums nodrošināt jums valsts apmaksātu tulka palīdzību tiesas sēdes laikā. Kriminālprocesa likums nosaka arī gadījumus, kad izmeklēšanas tiesnesis un tiesa var skatīt jūsu pieteikumu rakstveida procesā bez jūsu klātbūtnes. 

Pamatots lēmums

Izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai jāpārbauda visi fakti, kas liecina par un pret apcietinājuma turpināšanu. Turklāt tas jādara ar vislielāko rūpību. Izmeklēšanas tiesneša lēmumam jābūt labi pamatotam, jo īpaši tad, ja tas paredz turpināt jūsu turēšanu apcietinājumā. Tas nozīmē, ka lēmumā ļoti precīzi jānorāda apcietinājuma turpināšanas pamati un nepieciešamība konkrētajā procesa stadijā. Iemesli nedrīkst būt virspusēji, vispārīgi vai tieši tādi paši, kādi bija norādīti iepriekšējos lēmumos par apcietinājuma piemērošanu.

Jo ilgāk jūs atrodaties apcietinājumā, jo rūpīgāk un labāk pamatotai jābūt jūsu apcietinājuma pagarināšanai.

Ja jūs nesaprotat latviešu valodu, tiesai  bez kavēšanās jums jānodrošina lēmuma tulkojums valodā, kuru jūs saprotat. 

Savlaicīgs lēmums

Cilvēktiesības prasa, lai jautājums par apcietinājuma tiesiskumu tiktu izlemts ātri. Tas nozīmē, ka izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai jāizskata jūsu pieteikums rūpīgi un bez neattaisnotas kavēšanās. Pieņemot lēmumu par apcietinājuma turpināšanu, izmeklēšanas tiesnesim un tiesai jāievēro Kriminālprocesa likumā noteiktie termiņi. 

Pārsūdzība

Latvijas likums neparedz iespēju pārsūdzēt šo lēmumu. Taču jūs jebkurā laikā varat atkārtoti pieprasīt lēmuma par jūsu apcietinājuma tiesiskumu izvērtēšanu.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums nav bijis pieejams turpmākā apcietinājuma nepieciešamības izvērtēšanas process vai tas nav bijis atbilstošs noteiktajām prasībām, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma