Jums nepienākas bezmaksas juridiskā palīdzība, lai sagatavotu sūdzību vai pārstāvētu jūs ANO Cilvēktiesību komitejā. Juridisko palīdzību jums nenodrošinās un neapmaksās ne ANO Cilvēktiesību komiteja, ne Latvijas valsts.

Ja vēlaties izmantot jurista pakalpojumus, tad jums pašam jāsedz ar to saistītie izdevumi.

Atjaunots 07/03/2016