ANO Cilvēktiesību komiteja

ANO Cilvēktiesību komiteja ietilpst ANO organizāciju saimē. Tā apvieno starptautiskus ekspertus, kas uzrauga Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām piemērošanu.

Resursi

Atjaunots 17/02/2017