Jūs varat rakstīt iesniegumu ANO Cilvēktiesību komitejai, ja uzskatāt, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāpušas Latvijas (vai citas valsts, kas parakstījusi Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tā fakultatīvo protokolu) valsts iestādes vai to darbinieki. 

Taču pirms iesnieguma iesniegšanas jums jāņem vērā vairāki nosacījumi:

Resursi

Atjaunots 16/05/2016