Forma

Sūdzība ir jāiesniedz rakstiski brīvā formā. Jums nav jāaizpilda speciāla veidlapa.

Valoda

Satversmes tiesas darba valoda ir latviešu valoda. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt vai nu latviešu valodā, vai arī tiem jāpievieno oficiāls tulkojums latviešu valodā. Tiesa jums nenodrošinās tulku lietas izskatīšanas laikā. Ja nepārvaldāt vai nesaprotat latviešu valodu un jums vajadzīgs tulks, tad jums pašam tas jāatrod un jāapmaksā tulka pakalpojumi.

Saturs

Pieteikumā ir skaidri jānorāda:

  • pieteicēja vārds un uzvārds (jūsu vārds un uzvārds);
  • iestādes nosaukums, kura izdevusi likumu vai noteikumus, par kuriem jūs sūdzaties (piemēram, attiecībā uz visiem likumiem tā būs Latvijas Republikas Saeima);
  • jūsu situācijas faktiskie apstākļi (kas ir noticis);
  • juridiskais pamatojums, ka ir aizskartas jūsu tiesības;
  • ko jūs lūdzat izlemt Satversmes tiesai.

Centieties rakstīt vienīgi par faktiem un jautājumiem, kas ir saistīti ar pārkāpumu, par kuru sūdzaties. Lai palīdzētu Satversmes tiesai labāk izprast jūsu situāciju, rakstiet vienkāršā valodā, nenovērsieties no problēmas un izvairieties no emocijām, rupjībām un agresīviem izteikumiem.

Dokumenti

Pieteikumam pievienojiet visus dokumentus, kas ir saistīti ar situāciju, par kuru sūdzaties (īpaši iepriekš rakstītās sūdzības un atbildes uz tām). Visiem iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, vai arī tiem pievienojams oficiāls tulkojums latviešu valodā.

Termiņš

Pieteikums Satversmes tiesai jānosūta 6 mēnešu laikā pēc pēdējā valsts iestādes vai tiesas nolēmuma par jūsu situāciju. Ja jūsu gadījumā nav nevienas citas institūcijas, kur vērsties ar sūdzību, tad termiņš sākas no iespējamā pārkāpuma brīža.

Adrese

Pieteikums jānosūta uz šādu adresi:

Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Jura Alunāna iela 1
Rīga, LV-1010
Latvija

Juridiskā palīdzība

Jums nepienākas bezmaksas juridiskā palīdzība, lai vērstos Satversmes tiesā. Ja jums ir vajadzīgs jurists, kurš palīdz sagatavot pieteikumu un pārstāv jūs tiesā, jums pašam jāapmaksā jurista pakalpojumi. Lai vērstos Satversmes tiesā, jums nav obligāti vajadzīgs jurists. Taču atcerieties, ka tiesa var atteikties pieņemt jūsu pieteikumu, ja tā uzskata, ka pieteikums nesatur pietiekamu vai skaidru juridisko pamatojumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma