Izmeklēšanas un operatīvās darbības

Ja jūs esat aizdomās turamais vai nozieguma liecinieks vai apdraudat valsts drošību, vai arī esat cieši saistīts ar jebkuru no minētajām personām, jūs varat tikt iesaistīts izmeklēšanas vai operatīvajās darbībās. Šīs darbības veic valsts iestādes ar mērķi iegūt pierādījumus.

Izmeklēšanas un operatīvās darbības galvenokārt tiek veiktas kriminālprocesa ietvaros, bet operatīvās darbības dažreiz var tikt veiktas ne tikai saistībā ar kriminālprocesu, bet arī valsts drošības interesēs. Šīs darbības var ietvert telefonsarunu noklausīšanos, slepenu jūsu privātās telpas videonovērošanu, elektronisko datu izņemšanu no datora u.c.

Šīs darbības var skart ne tikai aizdomās turamās personas, bet arī to tuviniekus, draugus un paziņas.

piemērs Ja policija noklausās un ieraksta jūsu telefonsarunas, šāda darbība ietekmē ne tikai jūsu, bet arī to personu privātumu, ar kurām jūs sazināties.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Izmeklēšanas un operatīvās darbības ir iejaukšanās jūsu privātajā dzīvē. Tomēr ne katras šādas iejaukšanās gadījumā tiks atzīts, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Daudzos gadījumos likums pieļauj šādu darbību veikšanu, tomēr tās veicamas bez pārmērīgas iejaukšanās jūsu privātajā dzīvē.

piemērs Policija var noklausīties un ierakstīt jūsu telefonsarunas, lai izmeklētu noziegumu, taču ierakstīt vajadzētu tikai izmeklēšanai nepieciešamo informāciju. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt, kā aizsargāt savus personas datus, ja esat iesaistīts izmeklēšanas vai operatīvajās darbībās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma