Ja uzskatāt, ka jūsu attēls ir uzņemts un izmantots prettiesiskā veidā, proti, bez jūsu piekrišanas un/vai neievērojot likuma normas, jūs varat pieprasīt kompensāciju no valsts iestādes, fiziskās personas vai privātās sabiedrības, kura apstrādājusi jūsu attēlu. Tas pats princips attiecas arī uz gadījumu, ja uzskatāt, ka, publicējot jūsu fotogrāfiju, ir aizskarts jūsu gods, cieņa un reputācija.

Jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, ir noteiktas Latvijas Republikas Satversmē.

Atcerieties, ka jūs varat pieprasīt kompensāciju par materiāliem (finansiāliem) zaudējumiem un/vai morālo kaitējumu, ko esat cietis sakarā ar jūsu attēla prettiesisku apstrādi.

Sūdzības iesniegšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no datu pārziņa statusa, proti, no tā, vai datu pārzinis ir publiska institūcija vai indivīds/privāta sabiedrība.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma