Nodarbinātība un darbavieta

Iespējamas dažādas situācijas, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti saistībā ar nodarbinātību. Tas var notikt tad, kad jūs piesakāties darbā, kā arī visas jūsu nodarbinātības laikā. Ja jūsu personas datu apstrāde nav likumīga, tādējādi var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Jūsu darba devējs var lūgt, lai jūs iesniedzat noteiktus personas datus, uzglabāt savākto informāciju vai pat nodot to citiem (piemēram, nodokļu inspekcijai). Jūsu darba devējs var arī kontrolēt jūsu saziņu (telefonsarunas, saraksti ar e-pasta un interneta starpniecību) un veikt videoierakstus darbavietā. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Visas šīs darbības skar jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Tas gan nenozīmē, ka darba devējs nav tiesīgs vākt un uzglabāt noteiktu informāciju par jums. Tomēr darba devējam jārīkojas likumīgi un samērīgi, ievērojot jūsu tiesības uz privāto dzīvi. 

Par šo sadaļu

Šī sadaļa jūs iepazīstinās ar dažādām situācijām un palīdzēs novērtēt, vai jūsu darba devējs ar jūsu personas datiem ir rīkojies likumīgi un vai jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pienācīgi aizsargātas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma