Ja uzskatāt, ka jūsu darba devējs jūsu datus ir apstrādājis nelikumīgi un jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, jums ir tiesības sūdzēties.

Jūsu darba devējs, vācot un apstrādājot jūsu datus, neapšaubāmi ierobežo jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Ja neesat piekritis darba devēja rīcībai un/vai uzskatāt, ka jūsu dati ir apstrādāti prettiesiski vai nesamērīgi, jūs varat apstrīdēt darba devēja rīcību.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā aizstāvēt savas tiesības un kā pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad tās ir pārkāptas.

Resursi

Atjaunots 25/03/2022