Saziņas kontrole ietver jūsu personīgās informācijas, kas tiek izplatīta pa tālruni, e-pastu un internetu, vākšanu, ierakstīšanu un uzglabāšanu.

Saziņas kontrole var ietvert turpmāk norādītas, bet ne tikai šādas darbības:

  • e-pasta vēstuļu sistemātisku reģistrēšanu un pārlasīšanu; 
  • apskatīto interneta mājaslapu, arī apmeklējuma datuma, laika, ilguma, fiksēšanu; 
  • telefonsarunu ierakstīšanu un noklausīšanos;
  • datu analizēšanu ar mērķi izdarīt konkrētus secinājumus, reģistrēšanu speciālās datubāzēs vai kartotēkās un uzglabāšanu noteiktā periodā.

Saziņas kontroles mērķis

Principā darba devēji ir tiesīgi noteikt un piemērot saziņas kontroles politiku, ja tā kalpo leģitīmam mērķim. Šāds leģitīms mērķis varētu būt, piemēram, darba devēja komercnoslēpuma aizsardzība no pretlikumīgas izpaušanas konkurējošai sabiedrībai vai darba devēja īpašuma aizsardzība pret pārmērīgu tā izmantošanu darbinieku personīgajiem mērķiem vai pat zādzību.

Informēšana par kontroli

Atcerieties, ka darba devējam ir pienākums jūs informēt par saziņas kontroles politiku, savukārt jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas savākti kontroles procesā. Tomēr izņēmuma gadījumos darba devējam nav obligāti jūs jāinformē un jāsaņem jūsu piekrišana, jo fakts, ka jūs zināt par kontroli, var sarežģīt leģitīmā mērķa sasniegšanu. 

piemērs Ja darba devējam ir aizdomas, ka kāds no darbiniekiem izpauž konfidenciālus datus, tādus kā komercnoslēpums, citai sabiedrībai vai zog savas darbavietas inventāru, slepena aizdomās turamo darbinieku novērošana ierobežotā laika posmā varētu būt visefektīvākais līdzeklis, ar ko sasniegt leģitīmo mērķi, proti, darīt galu informācijas noplūdei vai zādzībām.

Tas, ka jūsu darba devējs sedz attiecīgo sakaru pakalpojumu izmaksas un attiecīgie sakaru līdzekļi ir viņa īpašums, gan nenozīmē, ka viņam būtu tiesības pilnīgi kontrolēt jūsu privāto dzīvi. Tomēr darba devējiem ir atļauts pieņemt darbinieku saziņas kontroles politiku un iekšējos noteikumus par to, kā darbinieki darbavietā izmanto sakaru līdzekļus un internetu, tā ka darba devējs var, piemēram, ar speciāliem tehniskiem paņēmieniem nobloķēt darbinieku pieeju konkrētām mājaslapām. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Saziņas kontrole, ko jūsu darbavietā veic jūsu darba devējs, ir iejaukšanās jūsu tiesībās uz privāto dzīvi, bet jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas vienīgi tad, ja šī kontrole ir prettiesiska. Atcerieties, ka jūsu saziņa ir aizsargājama: 

  • ja tā ir tieši saistīta ar jūsu darba pienākumu izpildi;
  • ja tā attiecas uz tīri privātām lietām un ja jūs neesat piekritis darba devēja noteiktajai politikai, saskaņā ar kuru darba dators  un tālrunis nedrīkst tikt izmantots privātai saziņai un privātiem mērķiem.

Vai saziņas kontrole ir veikta likumīgi?

Lai novērtētu, vai saziņas kontrole ir veikta likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Lasiet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 22/03/2024