Pēdējos gadu desmitos prakse darbavietās uzstādīt videokameras ir ievērojami paplašinājusies. Attiecīgā tehnoloģija īpaši plaši tiek izmantota publiski pieejamās darbavietās, tādās kā iepirkšanās centri, kā arī ierobežotam personu lokam pieejamās vietās, tādās kā skolas vai slimnīcas.

Videonovērošanas mērķis

Darba devējiem principā ir tiesības darbavietā uzstādīt videokameras un piemērot videonovērošanas politiku, ja tā kalpo leģitīmam mērķim. Leģitīms mērķis var būt, piemēram, bērnu aizsardzība bērnudārzā vai skolā un darba devēja īpašuma aizsardzība pret potenciālām zādzībām. Tomēr videokameras nedrīkst uzstādīt darbinieku kabinetos un īpaši privāta rakstura telpās, piemēram, tualetēs. Kameru izvietojumam jābūt ierobežotam. Ar to palīdzību var kontrolēt ieejas, izejas, gaiteņus un citas līdzīgas zonas. 

Informētas personas novērošana

Atcerieties, ka darba devējam ir pienākums jūs informēt par videonovērošanas politiku, savukārt jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas savākti novērošanas procesā. Izņēmuma gadījumos tomēr jūsu informēšana un jūsu piekrišana nav obligāta, jo fakts, ka jūs zināt par videonovērošanu, var apgrūtināt leģitīmā mērķa sasniegšanu.

piemērs Ja darba devējam ir aizdomas, ka kāds no darbiniekiem izpauž konfidenciālus datus, tādus kā komercnoslēpums, citai sabiedrībai vai zog savas darbavietas inventāru, slepena aizdomās turamo darbinieku novērošana ierobežotā laika posmā varētu būt visefektīvākais līdzeklis leģitīmā mērķa sasniegšanai.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Videonovērošana jūsu darbavietā ierobežo jūsu privātumu. Šajā procesā jūsu uzvedība tiek fiksēta videoierakstā, un attiecīgā dokumentācija var tikt uzglabāta un izmantota dažādiem mērķiem. Tomēr tikai ar nelikumīgu iejaukšanos jūsu tiesībās kontrolēt savu datu izmantošanu var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.  

Vai videonovērošana veikta likumīgi?

Lai novērtētu, vai videonovērošana veikta likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 06/06/2019