Kā sūdzēties?

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti prettiesiski vai arī jums prettiesiski ir liegtas tiesības piekļūt saviem datiem un jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, jums ir tiesības sūdzēties.

Ja datu lietotājs – valsts iestāde vai indivīds/privāta sabiedrība – ir pilnībā jums atteicis pieeju jūsu personas datiem vai prettiesiski atklājis jūsu datus citām personām vai iestādēm, tad nepārprotami ir ierobežotas jūsu tiesības kontrolēt savu personas datu izmantošanu. Šādā gadījumā jūs varat apstrīdēt attiecīgā datu lietotāja lēmumu, rīcību vai bezdarbību.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt, kā aizsargāt savas tiesības un pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad jūsu tiesības ir pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma