Valsts iestādē

Gadījumam, kad jūsu personas datus glabā indivīds vai privāta sabiedrība, likums neparedz konkrētu termiņu, kādā šim datu lietotājam jāatbild uz jūsu informācijas pieprasījumu. Tomēr šis termiņš nevar pārsniegt saprātīgu periodu, parasta pieprasījuma gadījumā – 30 dienas.

Ja šis datu lietotājs pilnībā vai daļēji atsaka jums pieeju jūsu personas datiem vai nereaģē uz jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības sūdzēties par tā lēmumu vai bezdarbību. 

Indivīdam vai privātā sabiedrībā

Jums jābūt iespējai bez maksas saņemt jūsu apstrādē esošo personas datu kopijas. Tomēr, datu lietotājs var prasīt, lai jūs sedzat izmaksas par jūsu personas datu papildu kopiju izgatavošanu. Šāda maksa nedrīkstētu pārsniegt  reālās izmaksas, kādas  rodas, apkopojot un izgatavojot jūsu personas datu kopijas.

Maksa

Jums jābūt iespējai bez maksas saņemt jūsu apstrādē esošo personas datu kopijas. Tomēr, datu lietotājs var prasīt, lai jūs sedzat izmaksas par jūsu personas datu papildu kopiju izgatavošanu. Šāda maksa nedrīkstētu pārsniegt  reālās izmaksas, kādas  rodas, apkopojot un izgatavojot jūsu personas datu kopijas.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×