Veselības dati

Personas datiem attiecībā uz veselību (veselības datiem) ir īpaši sensitīvs raksturs, un tie ir sevišķi jāaizsargā, lai nepārkāptu personas tiesības uz privāto dzīvi.

Jau kopš jūsu dzimšanas brīža slimnīcas, ģimenes ārsti, valsts veselības aprūpes iestādes un apdrošināšanas sabiedrības vāc un apstrādā informāciju par jūsu veselību. 

Šāda informācija var ietvert, piemēram, jūsu medicīnisko analīžu rezultātus, ziņas par jūsu asins grupu, par to, vai neesat inficējies ar HIV, par jums noteiktajām diagnozēm, par jūsu ārstēšanu un par to, kādas slimības ir raksturīgas jūsu ģimenei. Tie visi ir medicīniska rakstura dati, kas sniedz priekšstatu par jūsu veselību un labklājību. 

Jebkāda personīga,  ar mūsu veselību saistīta informācija neapšaubāmi ir mūsu privātās dzīves sastāvdaļa. Veselības dati ir īpaša datu kategorija, kas uzskatāma par sevišķi sensitīvu, un tādēļ tai jānodrošina augstāka aizsardzība.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā jāapstrādā jūsu veselības dati, lai netiktu pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. 

Resursi

Atjaunots 25/03/2022