Ja uzskatāt, ka jūsu veselības dati ir apstrādāti prettiesiski un jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, jums ir tiesības sūdzēties.

Jūsu veselības datu apstrāde neapšaubāmi ierobežo jūsu tiesības uz privāto dzīvi un privātās dzīves konfidencialitāti. Ja uzskatāt, ka valsts iestādes, fiziskās personas vai privātās sabiedrības, kuru rīcībā ir jūsu veselības dati, lēmumus attiecībā uz tiem pieņēmušas un ar tiem rīkojušās, neievērojot likumu un/vai nesamērīgā veidā, jūs varat attiecīgos lēmumus un rīcību apstrīdēt.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā aizstāvēt savas tiesības un kā pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad tās ir pārkāptas.

Resursi

Atjaunots 25/03/2022