Objektīvi un pamatoti priekšnoteikumi

Dažos gadījumos ir pieļaujams izvēlēties personu, kam piemīt noteiktas pazīmes, lai ar to nodibinātu darba attiecības vai lai tai nodrošinātu pieeju precēm un pakalpojumiem, tai skaitā mājoklim. Ja šādai izvēlei ir svarīgi iemesli, tad par diskrimināciju netiks uzskatīts tas, ka attiecīgajā gadījumā priekšroka tiek dota noteikta dzimuma vai etniskās izcelsmes personai vai pēc citām konkrētām pazīmēm izraudzītām personām.

Nepieciešamība

Ir iespējami gadījumi, kad sakarā ar konkrētā darba raksturu vai preču un pakalpojumu nodrošināšanu nepieciešama persona (darbinieks vai klients) ar kādu konkrētu pazīmi. Tad darba devējam vai pakalpojuma sniedzējam jābūt spējīgam pierādīt, ka konkrētajā gadījumā patiešām ir nepieciešams tieši vīrietis vai sieviete, noteikta vecuma vai etniskās izcelsmes cilvēks. Šāda izņēmuma iemeslu dēvē par objektīvu un pamatotu priekšnoteikumu, un, ja atšķirīgās attieksmes iemesls ir nopietns, tā netiek uzskatīta par diskriminējošu. 

piemērs Ja ķīniešu restorāna īpašnieks vēlas apliecināt šā restorāna autentiskumu, tad izvēle pieņemt darbā par pavāriem un oficiantiem ķīniešus ir attaisnojama. Ja patversme ir paredzēta sievietēm, kas cietušas no vardarbības ģimenē, tad ir pamatota tieši šādu sieviešu uzņemšana un nodarbināšana attiecīgajā patversmē. Teātra uzvedumam arī var būt nepieciešami noteikta vecuma aktieri. 

Pietiekami iemesli

Darba devējam vai pakalpojuma sniedzējam jābūt spējīgam norādīt pietiekamus iemeslus, kuru dēļ par konkrētā darba veicēju vai konkrēto preču vai pakalpojumu saņēmēju izraudzīta persona ar noteiktām pazīmēm, citādi var tikt atzīts, ka ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums. Lai attiecīgās prasības tiktu atzītas par samērīgām, pamatojums jāsniedz par katru konkrēto pozīciju.

piemērs Darba devējs nevar gluži vienkārši pateikt, ka viņa klienti ir rasisti un tādēļ viņš nepieņems darbā melnādainos. Ja ķīniešu restorāna īpašnieks vēlas, lai restorāns būtu autentisks, viņš ar šo vēlmi nevarēs attaisnot to, ka pieņem darbā tikai ķīniešu izcelsmes grāmatvežus.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju darba attiecībās vai preču un pakalpojumu nodrošināšanā, tai skaitā mājokļa nodrošināšanā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma