Šajā nodaļā jūs iegūsiet informāciju par to, kur un kā iesniegt sūdzību par diskrimināciju Latvijā.

Pirms iesniedzat oficiālu sūdzību, ir svarīgi saprast, ko īsti jūs vēlaties panākt. Ja jūsu tiesības ir pārkāptas, tad jums ir tiesības uz atlīdzinājumu, bet tas var izpausties daudzās un dažādās formās, arī kā atvainošanās, kompensācija, atjaunošana darbā utt. Pirms sūdzēšanās ir svarīgi saprast, tieši kādu atlīdzinājumu jūs vēlaties saņemt.

Neformāla sūdzība

Dažreiz ir labāk vispirms mēģināt problēmu atrisināt neformālā ceļā. Jūs varat vispirms vērsties pie darba devēja, izglītības iestādes, pakalpojumu sniedzēja utt., protams, atkarībā no tā, kur esat saskāries ar diskrimināciju. Tādējādi jūs aiztaupīsiet laiku un juridisko procedūru izmaksas. Ja neesat saņēmis nekādu atbildi vai atbilde jūs nav apmierinājusi, tad varat lemt par oficiālas sūdzības iesniegšanu. 

Oficiālas sūdzības valsts iestādēm un tiesai

Dažreiz ir labāk vispirms sūdzību iesniegt valsts iestādei, kas vai nu vispār nodarbojas ar diskriminācijas jautājumiem, vai uzrauga jomu, kurā esat saskāries ar diskrimināciju. Konkrētu valsts iestāžu uzdevums ir pārraudzīt attiecīgas jomas, tādas kā veselības aprūpe, izglītība, preču un pakalpojumu nodrošināšana utt. 

svarīgi Ja izvēlaties vispirms sūdzēties kādai no šīm specializētajām iestādēm, tad jāuzmanās, lai nenokavētu procesuālos termiņus, kas noteikti pieteikuma iesniegšanai tiesā, jo dažos gadījumos tiesa ir vienīgā iestāde, kura var pieņemt galīgo, izšķirošo lēmumu jūsu diskriminācijas lietā un piešķirt jums kompensāciju.

Administratīvie sodi

Administratīvā atbildība par diskriminācijas vai atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu ir paredzēta likumos, kas regulē attiecīgo jomu. Piemēram, saskaņā ar Darba likumu, administratīvais sods no 28 līdz 70 soda vienībām (1 vienība ir 5 eiro) var tikt piemērots par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu, ja darba devējs ir fiziska persona, un no 70 līdz 140 soda vienībām, ja darba devējs ir juridiska persona. Saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām šādu sodu var uzlikt Valsts darba inspekcija.

Kriminālsodi

Diskriminācija ir noziedzīgs nodarījums, kas arī saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu ir sodāms, ja radījis smagas sekas. Saskaņā ar Krimināllikumu diskriminācija ir sodāma arī tad, ja to pieļāvusi valsts amatpersona, uzņēmuma vai organizācijas atbildīgais darbinieks vai personu grupa vai ja diskriminācijas aizliegums pārkāpts, izmantojot datu apstrādes sistēmu. Tādā gadījumā jums sūdzība jāiesniedz Valsts policijai.  

Sūdzības starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

Ja uzskatāt, ka Latvijas iestādes vai tiesas nav jums piešķīrušas pienācīgu atlīdzinājumu par jūsu tiesību pārkāpumu, tad sūdzība jāiesniedz starptautiskajām vai Eiropas institūcijām, tādām kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa vai ANO Cilvēktiesību komiteja.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā izskaidrots, kā un kur sūdzēties par diskrimināciju un kur meklēt palīdzību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma