Valsts iestādes

Ja uzskatāt, ka esat diskriminēts, tad jums ir tiesības sūdzēties valsts iestādēm. Taču tās ir daudzas un dažādas, tāpēc jāizvēlas jūsu situācijai atbilstošā valsts iestāde.

Latvijā ir vairākas valsts iestādes, kuras var rīkoties diskriminācijas gadījumos. Izvēle ir atkarīga no jomas, kurā esat saskāries ar diskrimināciju.

Svarīgi Vairākām šādām iestādēm ir tiesības pieņemt lēmumu un/vai uzlikt naudas sodu. Ja vēlaties saņemt kompensāciju, tad jums jāapsver iespēja iesniegt pieteikumu tiesā.

Tiesībsargs

Tiesībsargs ir atbildīgs par vienlīdzības principa un diskriminācijas aizlieguma ievērošanu valstī. Tiesībsargam ir tiesības izskatīt lietu, izdot lēmumu un pat cietušā vārdā iesniegt pieteikumu civilajā vai administratīvajā tiesā. Sīkāka informācija pieejama šeit: Tiesībsargs.

Nozaru institūcijas

Jūsu sūdzību var izskatīt atbilstoša nozares institūcija, ja esat diskriminēts kādā no šādām jomām:

Darba attiecības

Ja uzskatāt, ka jūs ir diskriminējis darba devējs, tad varat iesniegt sūdzību Valsts darba inspekcijai. Tai jūs varat sūdzēties arī tad, ja uzskatāt, ka esat diskriminēts personāla atlases procedūrā.

Valsts darba inspekcijas lēmumu jūs varat pārsūdzēt Valsts darba inspekcijas priekšniekam un pēc tam Administratīvajā tiesā. Šī pārsūdzības kārtība ir noteikta Valsts darba inspekcijas likumā

Ja esat valsts civildienesta ierēdnis vai ierēdņa amata kandidāts un uzskatāt, ka esat diskriminēts kā attiecīgā amatpersona, tad varat iesniegt sūdzību augstākai iestādei un pēc tam administratīvajai tiesai. Šī kārtība ir noteikta Valsts civildienesta likumā.

Veselība

Ja uzskatāt, ka esat diskriminēts saistībā ar piekļuvi veselības aprūpei vai diskriminācijas dēļ neesat saņēmis pienācīgas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus, tad varat iesniegt sūdzību Veselības inspekcijai.

Veselības inspekcijas lēmumu jūs varat pārsūdzēt Veselības inspekcijas direktoram un pēc tam administratīvajā tiesā. Šī kārtība ir noteikta Veselības inspekcijas nolikumā

Izglītība

Ja uzskatāt, ka jūs diskriminējusi izglītības iestāde, varat iesniegt sūdzību lzglītības kvalitātes valsts dienestam. Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu jūs varat pārsūdzēt šā dienesta direktoram un pēc tam administratīvajā tiesā. Šī kārtība ir noteikta Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikumā

Preces un pakalpojumi

Ja jūsu sūdzība ir saistīta ar diskrimināciju attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamību, jūs to varat iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu jūs varat pārsūdzēt šā centra direktoram un pēc tam administratīvajā tiesā. Šī kārtība ir noteikta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma