Rase vai etniskā piederība

Ja pret personu izturas citādi nekā pret pārējām personām līdzīgā situācijā tikai tādēļ vien, ka tā pieder pie noteiktas rases vai etniskās grupas, var tikt konstatēta rases vai etniskā diskriminācija.

Kas ir rases diskriminācija?

Jēdziens “piederība” šajā kontekstā attiecas uz cilvēku grupu, kuru vieno noteikta rase, ādas krāsa (tumšāka vai gaišāka), nacionālā vai etniskā izcelsme, dažkārt arī kopīga vēstures izpratne, izcelsmes teritorija (reģions vai valsts), īpašas kultūras iezīmes, tādas kā valoda vai reliģija. Šajā kontekstā nozīmīga ir arī cilvēku kopīgā apziņa, ka viņi ir piederīgi pie vienas un tās pašas sabiedrības, etniskā vairākuma vai mazākumam, piemēram, ka viņi ir latvieši, krievi, ebreji vai romi utt. 

Piederība pie noteiktas rases vai etniskā piederība nav identificējama ar pilsonību vai pavalstniecību, kas ir personas tiesiskā saite ar konkrētu valsti. Vairākos gadījumos atšķirīga, uz pilsonības pamatiem balstīta attieksme pret cilvēkiem ir pieļaujama. Piemēram, cilvēkam var būt nepieciešama konkrētas valsts pilsonība, lai viņš varētu tikt ievēlēts šīs valsts parlamentā vai kļūt par šīs valsts ierēdni. Taču dažās jomās, piemēram, pilsonisko tiesību, kā arī ekonomisko vai sociālo tiesību jomā, diskriminācija uz pilsonības pamata var būt aizliegta. Turklāt tā varētu novest arī pie netiešās diskriminācijas rases vai etniskās piederības vai arī reliģijas vai ticības dēļ. 

Kad var rasties pārkāpums uz rases pamata?

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja kādam tiek piešķirtas vai liegtas noteiktas tiesības un pret viņu izturas labāk vai sliktāk nekā pret citiem cilvēkiem tikai viņa rases vai etniskās piederības dēļ. Turklāt diskriminācija var izpausties dažādos veidos un ne vienmēr ir tieša un atklāta. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Diskriminācija rases vai etniskās piederības dēļ var izpausties dažādās dzīves jomās, tādās kā darba attiecības, izglītība, preču un pakalpojumu vai mājokļa pieejamība. 

piemērs Ja kādam tiek atteikts darbs, iespēja īrēt dzīvokli vai  tiek liegta ieeja naktsklubā tikai viņa ādas krāsas dēļ, tad tā ir diskriminācija. Piemēram, cilvēku neielaiž bārā, paziņojot, ka melnādainajiem ieeja slēgta. 

piemērs Izglītības kontekstā diskriminācija ir konstatējama gadījumā, kad bērns netiek uzņemts privātskolā tikai savas etniskās piederības dēļ, jo skolas direktors domā, ka citu bērnu vecākiem varētu būt iebildumi pret attiecīgās tautības personu klātbūtni šajā skolā. Diskriminējoša ir arī tāda prakse, ka skolnieki, kuri pēc savas etniskās piederības atšķiras no pārējiem, piemēram, romu bērni, izglītību apgūst speciālās klasēs. 

Diskriminācijas nav tad, ja attieksme pret cilvēkiem ir atšķirīga citu, pamatotu iemeslu dēļ.

piemērs Ķīniešu izcelsmes cilvēks tiek pieņemts darbā, kas saistīts ar misiju Ķīnā, jo viņam jau ir zināma pieredze darījumu praksē šajā valstī. Itāļu izcelsmes cilvēks tiek pieņemts darbā par oficiantu itāļu restorānā, lai tajā būtu nodrošināta autentiska atmosfēra. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma