Bez vecāku gādības palikuši bērni

Valstij ir pienākums īpaši rūpēties par bērniem, kuri uz laiku vai pavisam palikuši bez vecāku gādības, un nodrošināt šo bērnu labklājību un attīstību. Šādas situācijas rodas, ja bērna vecāki ir miruši vai arī paši nav spējīgi vai negrib rūpēties par savu bērnu.

Uzziniet vairāk par gadījumiem, kad bērns paliek bez vecāku aprūpes, tostarp par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu vecākiem, par bērna nošķiršanu no ģimenes vai adopciju.

Latvijas valsts un pašvaldības dažādos veidos atbalsta bērnus, kas palikuši bez vecāku gādības. Atbalsts, kas pieejams šādiem bērniem un personām, kuras uzņēmušās viņu aprūpi, var tikt pakļauts izmaiņām.

Resursi

Atjaunots 20/03/2022