Ģimenes atbalsta mehānismi

Ģimenei – sabiedrības pamatvienībai – ir tiesības uz atbilstošu sociālu, tiesisku un ekonomisku aizsardzību, kas nodrošinātu tās pastāvēšanu un attīstību.

Šīs tiesības ietilpst īpašā cilvēktiesību kategorijā, kas tiek dēvēta par ekonomiskajām un sociālajām tiesībām. Šīs tiesības uzliek valstij par pienākumu radīt un uzturēt sociālās drošības un atbalsta sistēmu. Tādējādi ģimenēm Latvijā, tai skaitā bērniem, vecākiem un citām personām, kuras rūpējas par bērniem, tiek nodrošināts īpašs sociālais un ekonomiskais atbalsts un aizsardzība.

Par šo sadaļu

Šajā Gida nodaļā skaidroti ģimenes sociālās drošības un atbalsta sistēmas pamatprincipi un īsi aprakstīti sociālie pabalsti, kas pieejami Latvijā.

Lai uzzinātu vairāk par Latvijā pieejamiem citiem sociālās drošības un atbalsta pakalpojumiem, jūs varat sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru vai ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā pašvaldībā.

Uzziniet vairāk par dažādiem ģimenes atbalsta mehānismiem:

Resursi

Atjaunots 20/03/2022