Ģimene

Ģimene ir faktiskas vai juridiski noformētas personiskas divu cilvēku attiecības, kā arī vecāku un bērnu attiecības. Tiesības nodibināt un uzturēt šādas attiecības, kā arī tiesības šādas attiecības neveidot ir aizsargātas kā cilvēktiesības.

Ģimene un cilvēktiesības

Mums katram ir zināma loma ģimenē, kuru esam izveidojuši paši vai ir izveidojuši mūsu vecāki. Mēs arī lietojam vārdu “ģimene” un gandrīz katru dienu runājam par jautājumiem, kas saistīti ar ģimeni.

Cilvēktiesības aizsargā ciešas personīgās saites (attiecības) starp jums un jūsu ģimenes locekļiem. Tiesības uz šādām saitēm (attiecībām) sauc par tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi.

Bet vai mēs esam pietiekami informēti par dažādām tiesībām un pienākumiem, tostarp pret citiem ģimenes locekļiem, tādiem kā laulātais, vecāki un bērni? Turklāt vai mēs paši varam izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar mūsu reproduktīvo veselību?

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi ietver dažādus aspektus, tādus kā:

  • jūsu tiesības izlemt visus jautājumus, kas saistīti ar jūsu reproduktīvo veselību, tai skaitā jūsu izvēli nedibināt ģimeni; 
  • jūsu tiesības zināt savu izcelsmi; 
  • jūsu tiesības dibināt ģimeni, tai skaitā slēgt laulību  un lemt par adopciju; 
  • jūsu attiecības ar jūsu partneri vai laulāto, tai skaitā laulāto tiesības un pienākumus; 
  • jūsu kā vecāka attiecības ar jūsu bērnu, tai skaitā aizgādību; 
  • jūsu kā bērna attiecības ar jūsu vecākiem, tai skaitā attiecību uzturēšanu ar abiem vecākiem.

Par šo Gidu

Šis Gids skaidros jēdzienu “ģimene” un situācijas, kurās visbiežāk var tikt aizskartas jūsu reproduktīvās tiesības, kā arī tiesības un pienākumus, kādi jums ir kā laulātajam, kā vecākam vai kā bērnam. Tas arī skaidros, kā dažāda ārēja rīcība šajās situācijās var iejaukties jūsu cilvēktiesībās, proti, tiesībās uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 16/12/2022