Latvijā ģimenēm ar trim un vairāk bērniem ir tiesības no valsts un pašvaldības saņemt papildu atbalstu.

Prasības

Lai saņemtu īpašu atbalstu, ģimenē jābūt vismaz trim bērniem, tostarp var būt arī audžubērni vai adoptēti bērni, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu vai kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un turpina studijas.

Atbalsta veidi

Papildu atbalsts ģimenēm ar trim un vairāk bērniem ietver:

  • apmaksātu papildu atvaļinājumu vecākiem (ja visi bērni ir jaunāki par 16 gadiem)
  • samazinātu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli vienam ģimenes locekļa transportlīdzeklim
  • samazinātu nekustamā īpašuma nodokli
  • atlaides reģionālā sabiedriskā transporta biļetēm
  • palielinātu ikmēneša ģimenes valsts pabalstu par otro, trešo un nākamajiem bērniem, proti, palielinātu ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta
  • atbrīvošanu no konkrētām tiesas nodevām
  • atbrīvošanu no valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu
  • samazinātu maksājumu par mājās patērēto elektrību
  • tiesības uz agrāku pensionēšanos piecu vai vairāku bērnu vecākiem

Arī dažas pašvaldības nodrošina pabalstu ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem. Vairāk par to varat uzzināt savas pašvaldības sociālajā dienestā vai sociālajā departamentā. 

piezīme Visu veidu atbalsts ir pakļauts izmaiņām. Vairāk par pašreizējiem atbalsta veidiem, kas pieejami jūsu situācijā, varat uzzināt likumā vai kompetentajā valsts iestādē – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – vai savā pašvaldībā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma